DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế thi công phần mái trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long

Thông tin công ty

Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn An Đà, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Địa chỉ xưởng sản xuất: lô 14- cụm công nghiệp Quang Trung, xã Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định

Số điện thoại: 0918.660.230

Email:ketcauSTC@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động

  • Thiết kế giàn mái không gian
  • Chế tạo kết cấu giàn 
  • Thi công lắp đặt giàn mái

Nhận thông tin

Tải Xuống

Hồ sơ năng lực